Raport EBi nr 6/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 10.06.2022

Temat:

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na 29 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniami akcjonariuszy,
proj.uchw

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu