Raport EBI nr 5/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 10.06.2022

Temat:

Informacja o rezygnacjach z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”