Raport EBI nr 7/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 13.06.2022

Temat:

Powołanie i odwołanie osoby zarządzającej i nadzorującej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO