Raport EBI nr 5/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 15.11.2021

Temat:
Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu..