Raport EBI nr 6/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 19.11.2021

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu