Raport EBI nr 4/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 15.11.2021

Temat:
Przekazanie raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.