RELACJE
INWESTORSKIE

Triggo S.A.

Raport bieżący nr 9/2022

Data sporządzenia raportu:

11 lipca 2022 r.

Temat:

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.