Triggo S.A. – 30.06.2022

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas pierwszej części obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Do pobrania:

Triggo S.A. – 10.06.2022

Temat:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Do pobrania:

Triggo S.A. – 03.06.2022

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Do pobrania:

Triggo S.A. – 17.12.2021

Temat:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Do pobrania:

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 16 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Do pobrania:

Triggo S.A. – 24.11.2021

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A.

Podstawa prawna:

Inne unormowania

Do pobrania: