Tiggo S.A. – 08.11.2022

Temat:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 11.07.2022

Temat:

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 11.07.2022

Temat:

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 11.07.2022

Temat:

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 11.07.2022

Temat:

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 02.07.2022

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas drugiej części obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z 1 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o oferc ie – WZA lista powyżej 5 %

Do pobrania:

Triggo S.A. – 30.06.2022

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas pierwszej części obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Do pobrania: