Triggo S.A. – 21.11.2023

Temat:

Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Do pobrania:

Triggo S.A. – 20.11.2023

Temat:

Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 20.11.2023

Temat:

Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Do pobrania:

Triggo S.A. – 24.10.2023

Temat:

Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Do pobrania:

Triggo S.A. – 16.10.2023

Temat:

Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Do pobrania:

Triggo S.A. – 05.07.2023

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Do pobrania: