RELACJE
INWESTORSKIE

RAPORTY EBI 

Triggo S.A.

Raport bieżący nr 1/2022

Data sporządzenia raportu:

27 lipca 2022 r.

Temat:

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz za I kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 4.1 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu