Triggo S.A. – 14.11.2023

Temat:

Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 04.09.2023

Temat:

Otrzymanie pozwu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 14.08.2023

Temat:

Raport okresowy za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 09.08.2023

Temat:

Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 30.06.2023

Temat:

Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 26.06.2023

Temat:

Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Triggo S.A. – 12.06.2023

Temat:

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 09.06.2023

Temat:

Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania: