Triggo S.A. – 13.01.2022

Temat:

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 r

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Do pobrania:

Triggo S.A. – 18.12.2021

Temat:

Uzupełnienie informacji dotyczących powołania osoby nadzorującej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Powołanie i odwołanie osoby nadzorującej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 16 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A.

Temat:

Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniem zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Do pobrania:

Triggo S.A. – 15.11.2021

Temat:
Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu..

Do pobrania: