Triggo S.A. – 02.06.2023

Temat:

Nałożenie środka dyscyplinującego

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Do pobrania:

Triggo S.A. – 31.05.2023

Temat:

Uzupełnienie do raportu rocznego Triggo oraz Grupy Kapitałowej Triggo za 2022 rok obrotowy.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Do pobrania:

Triggo S.A. – 15.05.2023

Temat:

Raport okresowy za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 13.05.2023

Temat:

Aktualizacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2023 r. – odstąpienie od publikowania skonsolidowanych raportów okresowych

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 10.05.2023

Temat:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 05.05.2023

Temat:

Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Spółki

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 19.04.2023

Temat:

Korekta raportu nr 14/2023

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 19.04.2023

Temat:

Powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania: