Triggo S.A. – 19.04.2023

Temat:

Powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 28.03.2023

Temat:

Nałożenie sankcji upomnienia na spółkę Triggo S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Do pobrania:

Triggo S.A. – 17.03.2023

Temat:

informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko związane

Do pobrania:

Triggo S.A. – 22.02.2023

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Do pobrania:

Triggo S.A. – 22.02.2023

Temat:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 22.02.2023

Temat:

Powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 21.02.2023

Temat:

Treść uchwał podjętych podczas obrad drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 21.02.2023

Temat:

Treść uchwał podjętych podczas obrad drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania: