Triggo S.A. – 02.06.2023

Temat:

Podpisanie listu intencyjnego

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 02.06.2023

Temat:

Nałożenie środka dyscyplinującego

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Do pobrania:

Triggo S.A. – 13.05.2023

Temat:

Aktualizacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2023 r. – odstąpienie od publikowania skonsolidowanych raportów okresowych

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 10.05.2023

Temat:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 05.05.2023

Temat:

Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Spółki

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 19.04.2023

Temat:

Korekta raportu nr 14/2023

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania: