Triggo S.A. – 15.10.2021

Temat:

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6 oraz C7

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 01.10.2021

Temat:

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Podstawa prawna:

Inne unormowania

Do pobrania: