Triggo S.A. – 15.11.2021

Temat:
Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu..

Do pobrania:

Triggo S.A. – 15.11.2021

Temat:
Przekazanie raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 04.11.2021

Temat:

Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Do pobrania:

Triggo S.A. – 04.11.2021

Temat:

Zawarcie umowy o rejestrację akcji Triggo S.A. w depozycie papierów wartościowych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 19.10.2021

Temat:

Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Do pobrania:

Triggo S.A. – 19.10.2021

Temat:

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Podstawa prawna:

§10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

Do pobrania: