OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRIGGO S.A.

Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na 16 grudnia 2021 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ;

2. Wybór przewodniczącego NWZ;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

6. Zamknięcie obrad NWZ..