OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRIGGO S.A. – 29.06.2022r.

Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na 29 czerwca 2022 r., na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa.