Raporty ESPI nr 2/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 15.10.2021

Temat:

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6 oraz C7

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.