Raport ESPI nr 3/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 04.11.2021

Temat:

Zawarcie umowy o rejestrację akcji Triggo S.A. w depozycie papierów wartościowych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.