RAPORT EBI NR 3/2021 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 04.11.2021

Temat:

Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu