RAPORT EBI NR 2/2021 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 19.10.2021

Temat:

Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu