RAPORT EBI NR 15/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 21.06.2024

Temat:

Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.