RAPORT EBI NR 14/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 04.06.2024

Temat:

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.