Raport EBI nr 14/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 02.07.2022

Temat:

Treść uchwał podjętych podczas obrad drugiej części Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia 1 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO