Raport EBI nr 13/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 30.06.2022

Temat:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na
NewConnect

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO