Duration: 2020-01-01 - 2022-12-31

„System automatyzacji, wsparcia kierowcy, parkowania, przebazowania oraz stacji dystrybucji pojazdów Triggo eksploatowanych w ramach sieci usług współdzielenia środków transportu”.

Projekt wybrany w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 6.357.666,57 PLN Wartość projektu: 10.445.269,62 PLN