Duration: 2020-01-01 - 2022-12-31

Projekt „SYSTEM AUTOMATYZACJI, WSPARCIA KIEROWCY, PARKOWANIA, PRZEBAZOWANIA ORAZ STACJI DYSTRYBUCJI POJAZDÓW TRIGGO EKSPLOATOWANYCH W RAMACH SIECI USŁUG WSPÓŁDZIELENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Umowa nr MAZOWSZE/0117/19-00 z dnia 25.11.2019 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 445 269,62 PLN Dofinansowanie 6 357 666,57 PLN Okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2022 Rezultat projektu dotyczy opracowania systemu automatyzacji, wsparcia kierowcy, parkowania, przebazowania oraz stacji dystrybucji pojazdów Triggo  (innowacja produktowa). Rezultat projektu