Duration: 2017-09-01 - 2021-06-30

Projekt “ZABUDOWA SPECJALNA NADWOZIA O PODWYŻSZONEJ TRWAŁOŚCI NA POTRZEBY WARIANTU POJAZDU KATEGORII “L” O PODWYŻSZONEJ MOBILNOŚCI “TRIGGO”, PRZEZNACZONEGO DO EKSPLOATACJI W SIECIACH WYNAJMU AUTOMATYCZNEGO “CARSHARING” I TECHNOLOGIA SERYJNEJ PRODUKCJI JEJ ELEMENTÓW NA BAZIE INNOWACYJNYCH ŻYWIC EPOKSYDOWYCH A.S. SET.” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Umowa nr POIR.01.02.00-00-0285/16-00 z dnia 06.10.2017 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 12 865 664,04 PLN, w tym Triggo S.A. 6 857 349,00 PLN Dofinansowanie 8 150 315,98 PLN, w tym Triggo S.A. 4 244 911,20 PLN Okres realizacji 01.09.2017 – 30.06.2021 Celem projektu