Duration: 2016-04-01 - 2021-09-30

Projekt „TRIGGO – MIEJSKI ŚRODEK TRANSPORTU O WYSOKIEJ MOBILNOŚCI I NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM”

Okres realizacji 01.04.2016 – 30.09.2021. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Umowa nr POIR.01.01.01-00-1843/15-00 z dnia 15.07.2016 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 924 985,00 PLN Dofinansowanie 4 279 136,15 PLN Celem projektu jest