Duration: 2017-09-01 - 2020-08-31

Projekt ”CYFROWY SYSTEM ZDALNEGO MONITORINGU I STEROWANIA PODZESPOŁÓW POJAZDÓW KATEGORII “L” PRZEZNACZONYCH DO EKSPLOATACJI W PLATFORMACH USŁUG AUTOMATYCZNEGO WYNAJMU “CAR-SHARING”.  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Umowa nr POIR.01.02.00-00-0319/16 z dnia 06.10.2017 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7 250 298,41PLN, w tym Triggo S.A. 4 383 059,08 PLN Dofinansowanie 4 306 984,27 PLN, w tym Triggo S.A. 2 829 307,46 PLN Okres realizacji 01.09.2017 – 31.08.2020 Przedmiotem projektu jest