Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Triggo S.A. – 21.12.2020 r. Zarząd spółki Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 53, 05-092 Łomianki, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000586444, nr NIP: 9542760054, nr REGON: 362994827, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 147.381 zł („ Spółka”) działając na podstawie art.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Triggo S.A. – 30.11.2020 Zarząd spółki Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 53, 05-092 Łomianki, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000586444, nr NIP: 9542760054, nr REGON: 362994827, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 147.381 zł („ Spółka”) działając na podstawie art. 16

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Triggo S.A. – 09.11.2020 Zarząd spółki Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 53, 05-092 Łomianki, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000586444, nr NIP: 9542760054, nr REGON: 362994827, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 147.381 zł („ Spółka”) działając na podstawie art. 16

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Triggo S.A. – 19.10.2020 Zarząd spółki Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 53, 05-092 Łomianki, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000586444, nr NIP: 9542760054, nr REGON: 362994827, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 147.381 zł („ Spółka”) działając na podstawie art. 16

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Triggo S.A. – 29.09.2020 Zarząd spółki Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 53, 05-092 Łomianki, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000586444, nr NIP: 9542760054, nr REGON: 362994827, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 147.381 zł („ Spółka”) działając na podstawie art. 16