RAPORT ESPI NR 2/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 04.01.2023

Temat:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.