RAPORT ESPI NR 16/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 24.10.2023

Temat:

Zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w głosach

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji