RAPORT ESPI NR 12/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 03.06.2023

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania