RAPORT ESPI NR 11/2022 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 08.11.2022

Temat:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.