RAPORT ESPI 13/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 12.06.2023

Temat:

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania