Raport EBI nr 9/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 23.06.2022

Temat:

Informacja o udzieleniu akcjonariuszom informacji poza walnym zgromadzeniem
zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu