RAPORT EBI NR 5/2024 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 27.02.2024

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 27 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.