RAPORT EBI NR 19/2022 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 14.11.2022

Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”