RAPORT EBI NR 11/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 22.02.2023

Temat:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO