Raport EBI nr 11/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 29.06.2022

Temat:

Treść uchwał podjętych podczas obrad pierwszej części Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.