Triggo S.A. – 10.05.2023

Temat:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 05.05.2023

Temat:

Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Spółki

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 19.04.2023

Temat:

Korekta raportu nr 14/2023

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 19.04.2023

Temat:

Powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 28.03.2023

Temat:

Nałożenie sankcji upomnienia na spółkę Triggo S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Do pobrania:

Triggo S.A. – 20.03.2023

Temat:

Raport roczny Triggo S.A. za rok obrotowy 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Do pobrania:

Triggo S.A. – 22.02.2023

Temat:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 22.02.2023

Temat:

Powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania: