Triggo S.A. – 30.06.2022

Temat:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na
NewConnect

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 29.06.2022

Temat:

Treść uchwał podjętych podczas obrad pierwszej części Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 28.06.2022

Temat:

Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Do pobrania:

Triggo S.A. – 23.06.2022

Temat:

Informacja o udzieleniu akcjonariuszom informacji poza walnym zgromadzeniem
zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Do pobrania:

Triggo S.A. – 20.06.2022

Temat:

Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniem
zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Do pobrania:

Triggo S.A. – 13.06.2022

Temat:

Powołanie i odwołanie osoby zarządzającej i nadzorującej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 10.06.2022

Temat:

Informacja o rezygnacjach z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Do pobrania: