OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRIGGO S.A. – 30.01.2023r.

Zarząd spółki pod firmą Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”), zwołuje na dzień 30 stycznia 2023 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa.