OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2024 R.

Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 27 lutego 2024 r. na godz. 9:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Damian Korbecki i Krystian Korbecki, przy ul. Kopernika 12, 40-064 Katowice.