RAPORT EBI NR 12/2024 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 13.05.2024 Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI NR 3/2024 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 12.02.2024 Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI NR 30/2023 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 14.11.2023 Temat: Raport okresowy za III kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI NR 28/2023 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 14.08.2023 Temat: Raport okresowy za II kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI NR 20/2023 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 31.05.2023 Temat: Uzupełnienie do raportu rocznego Triggo oraz Grupy Kapitałowej Triggo za 2022 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

RAPORT EBI NR 19/2023 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 15.05.2023 Temat: Raport okresowy za I kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI NR 12/2023 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 20.03.2023 Temat: Raport roczny Triggo S.A. za rok obrotowy 2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT EBI NR 19/2022 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 14.11.2022 Raport kwartalny za III kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT EBI NR 17/2022 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 12.08.2022 Raport kwartalny za II kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport EBI nr 16/2022 – okresowy

Triggo S.A. – 27.07.2022 Temat: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz za I kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu