RAPORT EBI NR 32/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 28.11.2023 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT EBI NR 31/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 27.11.2023 Temat: Rezygnacja Członka Zarządu Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT EBI NR 30/2023 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 14.11.2023 Temat: Raport okresowy za III kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI NR 29/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 04.09.2023 Temat: Otrzymanie pozwu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 28/2023 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 14.08.2023 Temat: Raport okresowy za II kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI NR 27/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.08.2023 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 r. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 26/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 30.06.2023 Temat: Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 25/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 26.06.2023 Temat: Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 24/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 12.06.2023 Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI NR 23/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 09.06.2023 Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.