RAPORT EBI NR 4/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 30.01.2023 Temat: Treść uchwał podjętych podczas obrad pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30 stycznia 2023 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

RAPORT EBI NR 3/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 18.01.2023 Temat: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącej rady nadzorczej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT EBI NR 2/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 05.01.2023 Temat: Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

RAPORT EBI NR 1/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 03.01.2023 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

RAPORT EBI NR 20/2022 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 28.12.2022 Podpisanie przez emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowychsprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacjebieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

RAPORT EBI NR 19/2022 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 14.11.2022 Raport kwartalny za III kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT EBI NR 18/2022 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 07.11.2022 Temat: Rejestracja zmian statutu spółki Triggo S.A. Podstawa prawna: § 6 ust. 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT EBI NR 17/2022 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 12.08.2022 Raport kwartalny za II kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport EBI nr 16/2022 – okresowy

Triggo S.A. – 27.07.2022 Temat: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz za I kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI nr 15/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 02.07.2022 Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych naNewConnect Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO