RAPORT EBI NR 17/2022 – OKRESOWY

Triggo S.A. – 12.08.2022 Raport kwartalny za II kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport EBI nr 16/2022 – okresowy

Triggo S.A. – 27.07.2022 Temat: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz za I kwartał 2022 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI nr 15/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 02.07.2022 Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych naNewConnect Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Raport EBI nr 14/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 02.07.2022 Temat: Treść uchwał podjętych podczas obrad drugiej części Zwyczajnego WalnegoZgromadzenia 1 lipca 2022 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport EBI nr 13/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 30.06.2022 Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych naNewConnect Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Raport EBI nr 11/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 29.06.2022 Temat: Treść uchwał podjętych podczas obrad pierwszej części Zwyczajnego WalnegoZgromadzenia 29 czerwca 2022 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Raport EBI nr 10/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 28.06.2022 Temat: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacjebieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport EBI nr 9/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 23.06.2022 Temat: Informacja o udzieleniu akcjonariuszom informacji poza walnym zgromadzeniemzgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI nr 8/2022 – bieżący

Triggo S.A. – 20.06.2022 Temat: Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniemzgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu