Date of publication

10.11.2020r

Przedmiotem zamówienia jest zakup modułu wizyjnego wyposażonego w 6 kamer pracujących w trybie synchronicznym dedykowany dla platformy obliczeniowej NVIDIA Jetson AGX Xavier.

Date of publication

10.11.2020r

Przedmiotem zamówienia jest zakup sensora inercyjnego wyposażonego w system referencyjny AHRS  (2 szt.) 

Date of publication

10.11.2020r

Przedmiotem zamówienia jest zakup odbiornika GNSS RTK z wbudowaną anteną wielokanałową (2 szt.)